מכללת תילתן
לפרטים וליצירת קשר מלאו את הטופס הבא:
...Loading...

אתיקה מקצועית בטיפול

חשיבות הקוד האתי לעוסקים במקצועות הטיפול אינה מוטלת בספק
המצוקה בה נמצא המטופל, החשיפה והקרבה  שנוצרת בין מטופל למטפל
מחייבת לעשות את הספליטינג בין מערכת יחסים חברית/ רגילה למערכת יחסים מקצועית
אם כך, שמירה על כללי אתיקה עשויה לתרום עד מאוד לאיכות עבודתו של המטפל.

כללי אתיקה מורכבים מסעיפים בעלי הגיון ברור והם המהווים עוגן למטפל בעבודתו
עם זאת ישנן לא מעט דילמות אתיות, מצבים בהם קשה למטפל להכריע, שכן כל הכרעה
באשר תהיה, עלולה לפגוע  באלמנט אחר של העבודה הטיפולית, לכן מטפלים דנים בהם ומתייעצים,
הן במפגשים  עם קולגות והן מול הסופרוויזרים..

למרות הדילמות ישנם  כללי יסוד בעבודה הטיפולית המסמנים למטפל את ה"עשה ואל תעשה"...

1. ישנו קשר א-סימטרי בין מטפל למטופל, לכן על המטפל להמנע מניצול המעמד והסמכות
לרבות איסור  קשר מיני  בין מטפל למטופל.
  
2. על המטפל להימנע מאינטרסים, טובות הנאה וקשרים עסקיים.

3. על המטפל להכיר בזכותו של  המטופל לקבל החלטותיו, להחליף מטפל ועוד.

4. על המטפל לשמור  על שיקולי מוסר והתבוננות מטא קוגניטיבית -אוביקטיבית של המטפל על עבודתו:
איכות הטיפול, תקופתו וענייני נטישת טיפול, הן של המטפל והן של המטופל.

5. עניין נוסף, חשוב לא פחות היא היכולת של המטפל להפנות (בעת הצורך) לגורמי טיפול אחרים/נוספים.

6. תיעוד: מצד אחד התיעוד חיוני בעבודה הטיפולית  (המטפל עבור עצמו)  מצד שני ישנה היום תכונה - להסריט ולצלם
אם כך, אם זה לצורכי למידה,   חובה על המטפל ליידע את המטופל ולבקש אישורו לכך, כמו כן יש לשים לב כי המטופל החלטי
ואינו מאשר בלית ברירה.

7. שמירת סודיות: מעצם טיבו של הקשר הטיפולי ישנה חשיבות רבה לשמירת סודיות, שמירת הסודיות חייבת לבוא לביטוי
הן בעל-פה והן בכתב. עם זאת מטפל צריך  לנדב מידע במצבים מסוימים המעלים חשד לאובדנות, או מסוכנות, כמו כן
על פי צו בית משפט. מכל מקום אלה דילמות  שמוטב יהיה לדון בהן עם קולגות ומדריכים.

8. הצגת דוגמאות מחדר הטיפולים: האם מקומו של המטפל וסמכותו מאפשרים לו שימוש בחומרים קליניים?
המטפל, אמנם, רשאי  בהוראה, בכתיבה ובהצגת חומר לסטודנטים ולציבור, אך זאת רק לצורך למידה וקידום מודעות
המטפל יעשה כן בהסכמתו של המטופל וללא נתונים מזהים. 

9. מקצועיות ויושר: על המטפל חובת דיוק בהעברת המידע אודותיו, אודות התעודות וההתמחויות.

10. המטפל כאדם: האם מטפל שלקה במחלה, או סובל מבעיה רגשית יכול להמשיך בעיסוקו? על המטפל להיות עירני
לסוגיה זו, להקשיב ליכולותיו ולפרוש, או לנוח בהתאמה למצבו.

11.פרסום ומחקר: מטפל לא ישתמש בכל אמצעי זיהוי שהוא, כגון: כרטיסי ביקור, שלט משרדי, נייר מכתבים עם כותרת מודפסת
ורישום במדריך טלפונים אם כלולה בה קביעה או טענה שהינה כוזבת, מטעה ומרמה.

12.אחריות כלפי המקצוע ויחסים עם קולגות: על המטפל מוטלת החובה לשמור  על מקצועיות, כפי שמוטלת על כלל החברים למקצוע
כמו גם מוטלת על כלל החברים אחריות לשיפור התחום וקידומו.

13. דילמות אתיות:בכל דילמה על המטפל לדון עם קולגות ולהתייעץ עם הסופרוויזר ולו כדי שלא לגרום עוול, או לפעול בפזיזות.

14. על המטפל לשמור על אקלים טיפולי, עליו  לספק מידע אודות הסידורים הכספיים וכן עליו לשמור  על סטנדרטיזציה בין מטופלים:
מטפל לא יפלה מטופלים על רקע עדתי, מיני, גיאוגרפי וכד'.

15. המטפל  ימשיך להתעדכן ולהתפתח, בהתאם להתפתחותו של התחום.

בהצלחה

עוד על פסיכותרפיה הוליסטית , על קורס נטורופתיה