מכללת תילתן
לפרטים וליצירת קשר מלאו את הטופס הבא:
...Loading...

איך מחשבים פיצוי על הפסד השתכרות?

על מנת לחשב פיצוי בגין כושר השתכרות נבחן בכמה פחת כושר השתכרותו של הנפגע עקב הפגיעה. 

לצורך החישוב, יעריך תחילה בית המשפט את כושר ההשתכרות הפוטנציאלי של הניזוק, כלומר הכנסתו האפשרית מעבודה אלמלא נפגע. בית המשפט ייקח בחשבון את גובה שכרו של הניזוק טרם התאונה, יחד עם משתנים נוספים העשויים להכריע בשאלת כושרו הפוטנציאלי של הניזוק להשתכר, כגון גילו, אופציות הקידום העומדות בפניו, סכנת פיטורין, ועוד נתונים המתחשבים בשוק העבודה הספציפי בו פועל הניזוק, ויגדיר את בסיס השכר שעל פיו יערך חישוב הפיצויים מבסיס זה יקוזזו העליות או יצורפו הירידות הצפויות ברמת השכר. 

לאחר מכן, יעריך בית המשפט בכמה פחת כושרו הפוטנציאלי של הנפגע להשתכר לאחר הפגיעה ע"י עורך דין תאונות דרכים  כלומר, מהו כושר ההשתכרות האקטואלי של הניזוק. לעניין זה יתחשב בית המשפט, בין היתר, באחוזי הנכות הרפואית והתפקודית של ניזוק.

לאחר שקבע בכמה פחת כושר השתכרותו של התובע, יבחן בית המשפט את אורך התקופה שבה היה עשוי הנפגע להפיק את שכרו הפוטנציאלי, מול אורך התקופה בה הוא עתיד להשתכר במומו, ויקבע את אורך תקופת העבודה הרלוונטית למקרה.

לבסוף, ידרש בית המשפט להחליט אם לצורך חישוב הפיצויים יבחר בדרך האקטוארית, כלומר יכפיל את ההפסד החודשי במספר חודשי העבודה הצפויים עם תופסת היוון, או בדרך הגלובאלית, בה יעריך בית המשפט סכום כללי על פי הנתונים שהובאו בפניו.