מכללת תילתן

לימודי רפואה משלימה

לפרטים וליצירת קשר מלאו את הטופס הבא:
...Loading...

תקנון

תקנון לימודים 

אנו מברכים את הלומדים והמצטרפים החדשים לקהילה הלומדת במכללת תילתן תל-אביב.

בהצטרפותכם הינכם מתחייבים לאחריות אישית מבחינה מקצועית ומוסרית; לעצמכם, לקהילה בה תטפלו ומול צוות המכללה והחברים לספסל הלימודים, זאת תוך שמירה על כבוד ויושרה.

כדי לשמור על תנאים הולמים ומיטיבים יהיה עלינו לשמור על מספר כללים ונהלים:

כללי:

 1.  כל האמור בתקנון זה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 2.  המכללה רשאית לעדכן את התקנון מידי שנה, על פי צורך והתאמה לצרכים משתנים.
 3.  הלימודים יתקיימו על פי תוכנית הנקבעת מראש.
 4.  המכללה רשאית להקדים או לדחות את מועד תחילת הלימודים עם הודעה שתימסר לסטודנט 

עד 10 ימים לפני המועד המקורי.

 1.  המכללה אינה פועלת בשבתות וחגים.
 2.  הלימודים יתקיימו בימים ובשעות שנקבעו מראש.
 3.  הסטודנטים יקבלו דף חופשות בתחילת שנת הלימודים למען יוכלו לתכנן מראש את הלימודים, 

      המטלות וכמו כן את חופשתם.

 1.  הנהלת המכללה רשאית לשנות את מועדי החופשות ומערכת השעות בהתאם לשיקול דעתה.
 2.  על הסטודנט להקפיד על כללי התנהגות נאותים, שמירה על כבוד כל באי המכללה ושמירה על 

      ניקיון ורכוש המכללה.

 1.  על הסטודנט חלה חובת נוכחות של לפחות 80% מכל קורס.
 2.  במקרה של היעדרות – חובת השלמת החומר החסר מוטלת על הסטודנט.
 3.  מרצים מחויבים לקיים אמצעי בו יוכלו הסטודנטים לפנות בשאלות ובקשה לסיוע, מחוץ לשעות הפרונטליות (בהפסקות, אי-מייל, ווטסאפ וכד'), מלבד ימי חג וסופי שבוע ובשעות סבירות – לא לפני 8 בבוקר ולא יאוחר מ- 8 בערב.
 4.  במידה ובגלל אילוצים יהיה שינוי/ביטול שיעור, שיעור זה יוחזר במועד אחר שיקבע על ידי  

      המכללה ויחייב את הסטודנט בהשתתפות בשיעור זה.

 1.  סטודנט שעבר על כללי התנהגות ו/או נוהלי המכללה מסעיפים קודמים, יובא לבירור בפני 

       ועדת משמעת שתהא רשאית על פי חומרת המקרה להחליט על: חזרה על מטלות או קורסים או   

       הפסקת הלימודים.

 1.  המכללה רשאית להשהות או להפסיק לימודי סטודנט מכל אחת מהסיבות הבאות:

-                  אי עמידה בדרישות לימודיות.

-                  אי התאמה למקצוע שתקבע על ידי ועדה בראשות ראש המגמה או הקורס.

-                  אי עמידה בחובות שכר הלימוד.

-                  התנהגות בלתי הולמת שלא על פי נוהלי וכללי ההתנהגות של המכללה.

 1.  במידה וסטודנט אינו עומד בחובות הקורס או נכשל, יחויב בתשלום על קורס נוסף.
 2.  השתתפות בבחינות והגשת עבודות במועד – הן חובה! דחיית מועד הגשה תעשה על פי אישור 

      מרצה הקורס בלבד.

 1.  שלשה איחורים של יותר מ- 15 דקות יחשבו כחיסור.
 2. עזיבה מוקדמת של השיעור תהא נתונה לשיקול דעת המרצה לגבי הסימון כהיעדרות.    
 3. במקרה של נסיעות לחו''ל - לא יאושרו באם יחרגו את מכסת ההיעדרויות. מקרים מיוחדים יובאו לשיקול ואישור המכללה.
 4.  שירות מילואים, חופשת לידה, ימי שבעה, ימי חג נוצרים/מוסלמים ודרוזים – לא יחשבו לימי 

 היעדרות (על הסטודנט חובת השלמת החומר שנלמד).

 1.  אכילה ושיחות טלפון  בזמן השיעורים – אסורים!
 2.  קבלת התעודה תותנה ב:

-        עמידה בכל מטלות הקורס/מגמה.

-      נוכחות בשיעורים (עפ''י סעיף 11).

-      סיום כל התשלומים למכללה.

 1. בעיות מיוחדות יופנו למנהלת המכללה/ראש המגמה ותישקלנה לגופן.

שכר לימוד ונוהלי תשלום:

 1. סטודנט הנרשם למכללה חייב לשלם דמי רישום בסך: 500 שקל במעמד ההרשמה.
 2. במידה והסטודנט התחרט וביטל הרשמתו – לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 3. את שכר הלימוד ניתן לשלם בשלש דרכים:

-        פריסת תשלומים באמצעות כרטיס אשראי (ללא ריבית והצמדה כשתאריך הפירעון של 

           התשלום האחרון – לא יאוחר ממועד סיום הקורס/מגמה).

-        פריסת תשלומים באמצעות המחאות (כשתאריך הפירעון של התשלום האחרון – לא    יאוחר ממועד סיום הקורס/מגמה).

-        תשלום במזומן או העברה בנקאית.

 1. במידה ומסיבה כלשהי ושלא באשמת המכללה, לא יכובדו תשלומי שכר הלימוד – יחויב

הסטודנט בתשלום העמלות, ההצמדה, ריבית פיגורים ובכל הוצאה הנלווית לאי כיבוד התשלום.

 1. המכללה רשאית להרחיק סטודנט (סעיף 15) ושכר הלימוד שיוחזר לסטודנט יהיה באופן יחסי לשיעורים שהתקיימו עד להרחקה, ובתנאי שלא עברו יותר מרבע מסך השיעורים – כי אז לא יוחזר שכר הלימוד כלל.
 2. יובהר בזאת כי הבטחת מקום בקורס/מגמה מותנית בהסדרה מלאה של שכר הלימוד עם תחילת

הלימודים.

 1. במקרה של ביטול קורס / מגמה מצד המכללה לפני פתיחת הלימודים, דמי ההרשמה/דמי הקדימה יוחזרו במלואם  (ללא חיוב עמלות וללא פיצוי נוסף לנרשמים).
 2. במגמות – פסיכותרפיה, פסיכודרמה, נטורופתיה - הפסיק הסטודנט את לימודיו במהלך ה- 45 יום הראשונים ממועד פתיחת הלימודים – יחויב  בדמי ביטול ובנוסף ב - 30% משכר הלימוד הכולל. מעבר לתקופה זו יחויב הסטודנט בכל שכר הלימוד ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 3. בקורסים בודדים – הפסיק הסטודנט את לימודיו עד השיעור ה 4 – יחויב בדמי ביטול ובנוסף יחויב באופן יחסי על השיעורים בהם השתתף. לאחר 4 שיעורים – יחויב במלוא הסכום.

     9.  על הסטודנטים לנהוג עפ''י התקנון המפורט גם אם לא נקרא על ידם. תקנון זה מובא לידיעת   

          המרצים ומחייבם גם כן.   

     10.  המכללה מתחייבת לנהוג תחת הוראות מדינת ישראל ופיקוד העורף בתקופת "חרבות ברזל".